Ngā āhuatanga ka akona mai ki a tātou e te ao Māori, mō te ao pakihi o āpōpō

Ben Walker, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington; Erin Roxburgh-Makea, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington; Jesse Pirini, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington, and Stephen Cummings, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington


This is a companion discussion topic for the original entry at https://sciblogs.co.nz/news/2021/09/14/nga-ahuatanga-ka-akona-mai-ki-a-tatou-e-te-ao-maori-mo-te-ao-pakihi-o-apopo/